06 MAY 2017
ถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

 

ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์ ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตร่วมเป็นเจ้าภาพ และวางพวงมาลาถวายสักการะในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560  โดยมี นางสาว พิมพ์ผกา หวั่งหลี  กรรมการผู้จัดการศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน  ร่วมในพระราชพิธี ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง

Back