28 DEC 2017
ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค มอบเงินจำนวน 200,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิไทยรัฐ

 

คุณพิมพ์ผกา หวั่งหลี กก.ผจก. ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค มอบเงินจำนวน 200,000 บาท ให้แก่ คุณสราวุธ วัชรพล เพื่อสมทบทุนมูลนิธิไทยรัฐ โดยมี คุณจิตตินันท์ หวั่งหลี , คุณรัตนา อนันทนุพงศ์ , คุณพรพรรณ พจนพริ้ง และ คุณไพลิน ศิริพัฒน์ มาร่วมในงาน ณ.สำนักงานหนังสิอพิมพ์ไทยรัฐ

Back