Contact Us
Contact Center ชั้น G

วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี 10.30 น. - 21.30 น.

วันศุกร์ 10.30 น. - 22.00 น.

วันเสาร์ - วันอาทิตย์ 10.00 - 22.00 น.

บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด
เลขที่ 94 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

E-mail : contact@futurepark.co.th

โทรศัพท์ 0-2520-1111